eğitim
 Kurum içi eğitimler
İkna Sihirbazı
Eğitimin amacı
İkna etmenin farklı yollarını keşfetmek,  böylece her alanda iletişimimizi kuvvetlendirmek.

“Üst yönetime şirketle ilgili projelerimi onaylatamıyorum.”
“Fikirlerimi daha çabuk kabul ettirmek istiyorum.”
“İkna becerimi yükselterek etkimi arttırmak ve çabuk sonuç almak istiyorum.”  
“Tüm bunlar için sihirli değnek gerekiyor”

diyorsanız  bu eğitime  katılın!

Kazanılacak yetkinlikler
 • İkna etme ve etkileme
 • Soru sorma
 • İtiraz karşılama
 • Etkin iletişim


Eğitimin faydaları
 • Fikrimi onaylatacak  şekilde sunmanın yollarını keşfetmek
 • Etkileyerek karar aldırtmak


İçerik
Modül -1
Görsel fikir anlatımı
 • Bir fikri resimler yardımıyla satmanın dört adım
 •     Bak-gör- düşle-göster
 • Nasıl görüyoruz? Beynin sol yarısı sağ yarıya karşı
 • Dinleyicilerinin sezgilerine ulaşmak
 • Duyguya dokunmak

Modül-2 
Fikir anlatımı
 • İkna konuşmalarında ana mesaj vurgusu
 • İkna görüşmelerinde aktarış- dil - ton – tavır
 • İtirazları karşılama
 • İkna ettiren  sihirli kelimeler
 • Sözel ifadelerde yalınlık

Modül 3
Deneyimsel fikir anlatımı
 • Fikirleri imgelerle anlatmak
 • Fikirleri deneyimletmek

Modül 4
İlişki yönetimi ve takip
 • Karar verme süreci ve takip
 • İknayı sabote eden 10 temel hata


Eğitim yöntemi

Hedef kitle
Yönetimi ikna etmesi gereken tüm profesyoneller, İK ve pazarlama departmanı yöneticileri, satış profesyonelleri

Süre: 3,5 saat


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by