eğitim
 Kurum içi eğitimler
Eğitimciler İçin Masallar
Eğitimin amacı
Program, eğitim veren ve tasarlayan eğitimcilere eğitimlerini hikayeler ve metaforlar üzerinden zenginleştirerek bu unsurları bir öğrenme aracı olarak nasıl kullanacaklarını anlatır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Eğitimlerde duyguya dokunma
 • Metafor kullanma yöntemleri
 • Zihinde resim çizme becerisi
 • Sözel anlatım becerilerinin geliştirilmesi
 • Konular arası etkili bağlantılar kurma


Eğitimin faydaları
 • Toplum önünde konuşma becerisi kazanılması
 • Sahne becerilerinin kazanılması
 • Mesajın etkin iletilmesi
 • İzleyicilerde istenen etkinin bırakılması
 • Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
 • Dilin ve sesin doğru bir biçimde kullanılması
 • Öğrenenleri konuya odaklamak
 • Eğitimlerde akılda kalıcılığın kolaylaştırılması
 • Öğrenenlerin ve eğitmenlerin yorumlama kabiliyetini geliştirmek


İçerik 1.Bölüm:  
 • Bir hikayeyi eğitim hikayesi yapan nedir?
 • Masallarda geleneksel öğelerin vurgulanması
 • Teknik eğitimlerde masal ve metafor kullanımı
 • Masallarda müzik-dekor kullanımı ve konsept yaratma
 • Masalların eğitim tasarımında kullanım yerleri
 • Metaforlarla anlatımda dikkat edilmesi gerekenler
 • Masallardaki gizli mesajlar
 • Masallarda eğitmenin aktarışı nasıl olmalı ( vokal- vücut dili - ortam -müzik)
 
2.Bölüm:

Doğu ve Batı masallarından 4 masal öğrenelim

Masal konularına göre mesajlar ve bağlantılar:
 • Müşteri Hizmeti
 • Etki ve Motivasyonun Üretime Etkisi
 • Farklılıkları Değerlendirme
 • Değerlerimizi Vurgulamak
 • Problem Çözme
 • Liderlik
 • Değişime Uyum
 • Takım Çalışması Dayanışma Ruhu


Eğitim yöntemi

Eğitimde konular video anlatım, tartışma, soru cevap, müzikli grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Kendi uzmanlık konularında eğitim verenler, kurum içi çalışan iç eğitmenler, danışmanlar, koçlar, konferans konuşmacıları, etkili sunumun işlerinin önemli bir parçası olduğunu düşünen herkes.

Süre: 3,5 saat


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by