eğitim
 Kurum içi eğitimler
Hayatla Başa Çıkma Gücü
Eğitimin amacı
Özellikle teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak gerek gündelik yaşamımızda gerekse iş yaşamımızda sürekli bir değişim içindeyiz. Alışık olduğumuz yöntemlerle yönetmekte zorlandığımız bu değişimin yeni dengelerini kurmakta zorlanıyoruz. Karşılaştığımız zorluklar özellikle zihinsel gerginliğe ve strese neden olmakta, bedenimiz bunu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar ile dışa vurmaktadır.
Bu programın amacı, bazı düşünce sistemleri ile  stresi azaltma-rahatlama  ve konsantrasyon üzerinde çok etkili olduğu bilinen nefes tekniklerini harmanlayarak zihin ve beden arasındaki yeni dengenin kurulmasına, katılımcıların daha huzurlu, doyurucu ve keyifli yaşamalarına yardımcı olmaktır.

Kazanılacak yetkinlikler
  • Stres Yönetimi


Eğitimin faydaları
  • Stresin zihinsel ve bedensel etkileri konusunda  farkındalık  geliştirilmesi
  • İş ve özel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri konusunda farkındalık geliştirilmesi
  • Stresin dengelenmesi ile verimlilik ve otokontrol  artışı
  • Zihin ve beden arasında yeni dengenin kurulması
  • Daha huzurlu, keyifli ve doyurucu bir yaşam yaratılmasına yardımcı olmak


İçerik I- Giriş : Stres hakkında genel bilgi
II- Duygusal Feng Shui: Hissettiğiniz şeysiniz
Bu bölümün amacı; aşırı ve sürekli stresin katılımcıların yaşamlarındaki zihinsel ve fiziksel etkileri konusundaki farkındalıklarının arttırılması
III- Destekleyici Uygulamalar
Programın bu bölümünde, yaşamdaki stresin dengelenmesinde genellikle açıkta kalan bir noktaya değinilmekte; önerilen destekleyici uygulamalar ile zihin ve beden arasındaki dengenin yeniden kurulmasının, kökenleri oldukça eski yöntemleri anlatılmaktadır.

Eğitim yöntemi

Hedef kitle
İş/ özel hayatta stresin olumsuz etkilerini yaşayan ve hayatlarında daha dengeli, keyifli, huzurlu yeni bir alan yaratmak isteyenler

Süre: yarım gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by