eğitim
 Kurum içi eğitimler
Proaktif Yaklaşım
Eğitimin amacı
 
Program katılımcılara, olumlu iletişim ve öğrenen zihniyetle kurumuna ve çevresine değer katan yaklaşımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.
 

Kazanılacak yetkinlikler ·        İletişim
·        Sonuç odaklılık
·        Sorumluluk Bilinci
·        Esneklik
·        Proaktif Düşünme
·        Sistem Düşüncesi
 

Eğitimin faydaları ·   Eleştirel yaklaşımdan uzaklaşma
·   Yapıcı görüş bildirme
·   Yenilikçi yaklaşım
·   İnisiyatif alma
·   Olumlu düşünme
·   Sonuç üretme
·   Etkin dinleme

İçerik ·         Etki alanı, ilgi alanı
·         Sorumluluk nedir?
·         Sorumluluk neden önemlidir?
·         Profesyonellik
·         Reaktif / Proaktif olmak
·         Proaktif kişilik özellikleri
·         Etkin dinleme
·         Yargı/Önyargı Nedir?
·         Bütünsel Bakış
·         Öğrenen ve Yargılayan Zihniyet Farkları
·         Kazan kazan Zihniyetine Geçebilmek
·         Amasız iletişim
·         İletişimde değer katma

Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, bireysel uygulamalar, tartışma, rol oyunları ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Proaktif yaklaşım kazanmak isteyen tüm bireyler.

Süre: 1 Gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by