biz kimiz?
medyada navitas
Radikal - 21.10.2003

ÖNCE TANI SONRA DEĞİŞTİR
 
M ve HP gibi devlerin danışmanlık şirketi  Vector’un ortaklarından Robert Carleton,istikrarsız ekonomide değişim stratejisinin önemine dikkat çekti.
 
İSTANBUL –küresel ekonomide giderek yoğunlaşan rekabet şirketler açısından rekabete koşut gelişen değişim sürecini daha iyi yönetme ihtiyacı doğurdu.Hızla gelişen Pazar koşulları,teknolojik ortam ve istikrarsız ekonomik konjonktür şirketlerin şartlara  uyum sağlayabilmek için sağlıklı bir değişim stratejisi uygulanması gerektiğini ortaya çıkarıyor.
 
Şirketlere danışmanlık hizmeti veren Vector’dan kurucu ortak Robert Carleton ve Direktör Alan Stevens 13-14 Kasım tarihlerinde Navitas Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin organizasyonunda değişim sürecine ilişkin deneyimlerini Türk iş dünyasına aktaracak.Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan,General Motors, Hewlett Packard, Honeywell ve British Airways gibi dünya çapında şirketlere hizmet veren Vector’ ın kurucu ortağı Robert Carleton değişim sürecini başlatan kurumların amaçlarına ulaşamamalarına gerekçe olarak değişim sürecine sistematik bir şekilde yaklaşılmamasını gösteriyor.
 
İş süreçlerini ve organizasyonel yapılarını değiştirmekte başarısız olan şirketlerin sistemin tümünü dikkate almadan sadece değiştirmek istedikleri unsur üzerine odaklandığına işaret eden Carleton şunları söyledi ;”Bu da başarısızlığa giden en kestirme  yolu oluşturuyor.Sıklıkla yapılan bir diğer hata da çoğu  şirketin değiştirmeyi düşündüğü sistemi yeterince tanımadan yola çıkması.Değiştirecekleri sistemi  analiz etmeye zahmet bile etmiyorlar  ve hali hazırda  işleyen sistemi tanımadan bazı ilaveler yapmaya çalışıyorlar.Değiştirmeye çalıştığınız şeyi tanımalı ve niçin değiştirmek istediğinizi iyice bilmelisiniz.Bir sistemi nereden alıp nereye götüreceğinizi iyice ölçüp biçmeniz gerekiyor”
 
‘Süreci denetleyin’
 
Değişim sürecinde bir diğer önemli unsurun da süreç tamamlanana kadar dikkatli bir şekilde denetlemek olduğunu belirten Carleton çoğu şirketin değişimi planlama yapmak ve daha sonra da yapıldığını açıklamaktan ibaret zannettiğini vurguluyor.
 
Carleton’a göre yapılan en büyük hatalardan biri de zafer havasına çok erken girmek oluyor.Değişim danışmanı Carleton bir diğer hatanın ise değişime konu olmayan ancak onunla yakından ilintili bazı unsurları göz ardı etmek olduğuna dikkat çekiyor.Vector Direktörü Alan Stevens da şirket içinde güvenilir bilgi akışının önem taşıdığına işaret ediyor.Vector yetkililerini davet eden Navitas’ın web sitesi : www.navitastr.com Telefon :0212.288.16.68 (Radikal)
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by