biz kimiz?
medyada navitas
Power Ekonomi Dergisi - 01.11.2003

DEĞİŞİMİNİZİ NASIL YÖNETECEKSİNİZ ?
 
NAVITAS,VEKTOR GROUP İŞBİRLİĞİ İLE 13-14 KASIM TARİHLERİNDEKİ “DEĞİŞİM YÖNETİMİ”SEMİNERİNDE,KURUMLAR DEĞİŞİMLERİNİYÖNETMEYİ VE BUNUN METODOLOJİLERİNİ ÖĞRENECEK
 
Navitas NLP eğitim ve Yönetim Danışmanlık,Vector Group işbirliği ile düzenlenecek “değişim Yönetimi Kurumsal Değişimi Planlamak ve Harekete Geçirmek “başlıklı seminerde,değişime nasıl liderlik edilir,kurum kültürü hedeflere en verimli şekilde ulaşmak için nasıl uyarlanabilir gibi sorulara cevap bulunabilecek.Vector Group kurucusu J.Robert Carleton ve Vector Avrupa direktörü Alan Stevens’ın da katılacağı toplantıyla ilgili olarak Navitas Kurucu Ortağı Demet Uyar Ezerler’le “değişim yönetimi” kavramını konuştuk.
 
‘Değişim yönetimini’ açıklar mısınız ?
 
Değişimin vazgeçilmez olduğu günümüz iş dünyasında kuruluşların Hayatta kalmaları için “değişim yönetimi”olmazsa olmaz bir kurumsal yetkinlik ve gelişmek isteyen organizasyonlara rekabet avantajı sağlanacak en önemli kaynak.Değişim,genellikle dış faktörlerin etkisiyle başlıyor ve bu durumda da fırsattan çok,bir tehdit gibi algılanıyor.Oysa sistematik olarak ele alındığı,yani etkin  yönetildiği takdirde her değişimin arkasında mutlaka bir performans hedefi olması ve sonuçların ölçülmesi gerekiyor.
 
Şirketler değişimi yönetmekte neden başarılı veya başarısız oluyorlar ?
 
Türk şirketleri değişken  ekonomik koşullara göre hızlı hareket edebiliyor.En büyük  eksikleri ise plansız  hareket etmeleri ve bütünsel bakamamaları.ayrıca,sabırsız davranarak değişimin devamını getiremeyebiliyorlar.İletişim ,liderlik ve bilgi yönetimini kritik başarı faktörleri olarak sayabiliriz.Değişim söz konusu olduğunda insanların kafasında iki soru doğuyor : değişim beni nasıl etkileyecek ?Benim işime yarayacak ne var ? başarıya ulaşmak için bu sorular yanıtlanmalı.
 
 Türkiye’de ve dünya değişi başarıyla yöneten şirketlere örnek verebilir misiniz?
Dünyada  General Electric, Prudential Retail, British Airways, Shell, Ford, General Motors, sayılabilir. Türkiye’de Koç, Sabancı ve Çukurova gibi gruplar bu konuda başarılı. Ayrıca KOBI’ler, esnek yapıları sayesinde değişime büyük kuruluşlardan çok daha hızlı adapte olabiliyor.  
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by