biz kimiz?
medyada navitas
Hürriyet İK -02.11.2003

ÖNCE BİR ARAYA GELİN, SONRA DEĞİŞİN
 
Vector Group 15 yıldan bu yana dünya çapında şirketlere ‘değişim danışmanlığı’ yapıyor.Metodolojisini ilk olarak 1985-1990 arasında British Airways’ın değişim projesinde test etmiş.Projenin başarısı ses getirince farklı sektörlere hizmet vermeye başlamış.Vector’un değişim metodolojisi 13-14 Kasım’da Türkiye’de ilk kez tanıtılacak.
 
Tanıtım öncesinde şirketin kurucusu J.Robert Carleton ile ‘kurumsal değişimi’ konuştuk.
 
Günümüzün hızlı iş temposunda anahtar sözcüklerden biride ‘değişim’.Değişime ayak uyduramayan hatta öncüsü olamayan şirketlerin başarılı olması zor gözüküyor.Uluslar arası danışmanlık şirketi Vector Group’un kurucusu J.Robert Carleton’ a göre şirketimizde değiştirmemiz gereken üç faktör var.Stratejileriniz,kurumsal kültürünüz ve alt yapınız...
 
Carleton kurumsal değişiminde en büyük görevin yönetimde olduğunu söylüyor.Danışmanlar gittikten sonra değişimin başarıyla devam etmesi için üst yönetimin kararlı olması gerektiğini belirtiyor.
 
 
 
Vector,aynı zamanda şirket birleşmeleri konusunda da deneyimli.British Airways’ın British Caldonlan’ı alması,Fransız Schneider grubunun ABD’li Square D’yi bünyesine katması ve son olarak HP ve Compaq birleşmesinde şirketlerin kültür çatışmalarına çözmekte yardımcı olmuş.
 
Navistas NLP Eğitim ve Öğretim Danışmanlı.”Değişim Yönetimi-Kurumsal Değişimi Planlamak ve Harekete Geçirmek”Planing and Implernentıg Business  Change” konulu seminer için Vector Group kurucusu J .Robert Carleton ve Vector Avrupa Direktörü Alan Stevens’ı Türkiye’ye getiriyor.
 
Carleton ve Stevens,13-14 Kasım 2003’te Hilton Oteli’nde üst düzey yöneticilerin katılacağı bir seminer verecek.Carleton ,kurumlar için uyguladıkları değişim yöntemlerini anlattı.
 
GEÇMİŞİ UNUTUN
 
Kurumsal değişimden neyi kastediyorsunuz ?
 
Kurumuzdaki yada kurumumuzun iş yapış tarzındaki bir ‘şeyin’ değişmesini kastediyoruz.Hangi sebeplerle olursa olsun ,geçmişteki yöntemleri bir kenara bırakmalısınız.Bir şirketi etkin bir şekilde yönetebilmek için bir çok faktörün bir araya gelmesi gerekir.Değişimin anahtar kelimesi ‘bir araya gelmek’ tir.Organizasyonlar birer sistemdir.Ve bir sistemin bütün bileşenleri birbirine destek olacak şekilde bir araya gelmelidir.Her organizasyon için geçerli olan ve o şirketin nasıl yönetildiğini belirleyen üç ana faktör vardır.Bunlardan ilki yaptığınız iş ile nereye varmak istediğinizi gösteren stratejiniz ya da planınız,İkincisi,iş yapış tarzınızı gösteren kurumsal kültürünüz.Üçüncüsü,ise iş yapış prosedürlerinizi ve kullandığınız metotları belirleyen alt yapınız.Bu üçü ,yani stratejiniz,kültürünüz ve alt yapınız yaptığınız işin ne yöne doğru gittiğine  dair ip uçları verir.İşte biraz önce bahsedilen ‘bir araya gelmek’ bu üç faktörün birbirine destek olması,aynı yöne gitmesi anlamına geliyor.
 
 
Kurumsal değişi planlamaya nereden başlıyorsunuz?
 
Değişimin planlanmasına,her zaman için şirketin iş planın yada stratejisini ve o zamanki durumunu ele alarak başlamalıdır.Bu işi yaparken hedeflediğiniz nedir ve bu hedefle karşılaştırıldığında şu an nerede duruyorsunuz? 50 ile 250 kişi arasında personeli olan küçük şirketlerle çalışırken gördük ki değişimi gerçekleştirmek,büyük şirketlerde daha zor,karmaşık ve pahalı.Bir çok farklı sektöre hizmet verdik.Hizmetlerimize en çok ihtiyaç duyanlar orta yada büyük ölçekli şirketler oluyor.Böyle organizasyonlarda sürekli değişimi yakalamak kolay değil.Kurumsal etkinliği sağlamak ve değişimi yönetmek bir uzmanlık işidir.Biz analizleri yapıyoruz ve gereken değişimleri ve başarı kriterlerini ortaya koyuyoruz.Uygulama alanında yardımcı olabiliriz de .....Bu şirketin ne kadar kaynağı olduğu da,değişimin tamamlanmasına ne kadar odaklandığına ve destek verdiğine bağlı......
 
PSİKOLOJİ ALTYAPISI
 
Değişim metodolojinizi neler üzerine kurdunuz?
 
Metodolojimiz organizasyonel psikoloji ve davranışsal psikolojisi üzerine kurulu.Bu alanlarda yapılan bir çok projeyle ilgilendik ve destek verdik.Örneğin,akademik çevreler iş dünyasındaki en büyük değişim öykülerinden birinin  British Airways (BA)olduğu konusunda hem fikirdir.1985 ile 1990 arasında gerçekleşen bu kurumsal değişim hareketinin düzenlenmesinde  ve uygulanmasında bizim büyük rolümüz oldu.Değişimi gerçekleştirmek için oluşturulan ekibin bir parçası olduk ve önemli sonuçlar elde ettik.1985 yılında BA 24 saat boyunca dakika başına altı yüz paund kaybediyordu.Müşteri memnuniyetini ölçmüyordu.Sonuç olarak,Atlantik’te en az tercih edilen hava yolu şirketiydi.1990’da ise para kazanan tek büyük havayolu şirketi olarak BA’yı görebiliyordunuz.bütün endüstri para kaybediyordu ama BA kazanıyordu.İşte bu bir dönüşümdür.Son zamanlarda HP Compaq birleşmesi ile ilgili çalışmalarımız oldu.22 ülkede toplam 100 üst düzey yöneticiyle görüştük.Derinlemesine incelemelerle  çalışanları inceledik.Tahminlerin aksine,birleşmenin çok iyi gittiğini söyleyebilirim.Birleşmelerin başarısız olmasının neredeyse bir kural haline geldiği bir endüstri için bu büyük bir başarı.
 
HER SEKTÖRE HİZMET VERİYOR
 
Vector Group dünyada British Airways, Prutendial Retail,Honeywell / Bull Group,General Motors,Schneider,AT&T,HP gibi dünyaca ünlü kuruluşlara değişim danışmanlığı hizmeti veriyor.Müşterisini en baştan sürecin içine sokuyor,bilgi birikimini kurum yöneticileriyle paylaşarak bilgi ve becerisini transfer ediyor.Böylece şirketlerin gelecekte sorunlarını kendi kendine çözebilme yeteneği geliştirilerek kendisine bağımlı kalmasını önlüyor.Farklı sektörlerden müşteri var.Havayolu şirketleri,bilgisayar üreticileri,servis sağlayıcılar,sigorta şirketleri,bankalar,yiyecek içecek ve perakende,ileri teknoloji,savunma sanayi,çelik ve otomotiv sektörü bunlardan yalnızca bir kaçı.Organizasyonlarda değişimi çeşitli adımlarda gerçekleştiriliyor.Önce şirketin durumunu tarafsız bir şekilde inceliyor.Ardından ,elde edilen veriler ışığında durumu değerlendirerek uygun ‘değişim programını ’harekete geçiriyor.Bunları yaparken üst yönetimle sıkı bir işbirliği içine giriyor.
Ayrıntılı bilgi için :0212.288.16.68   / www.navitas-tr.com
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by