biz kimiz?
proje ortaklarımız
Suzan Tana ALALU

1964 İstanbul doğumludur. Lisans öğrenimini 1988’de İşletme yöneticiliği dalında Pepperdine University, Los Angeles, A.B.D.’de tamamladı. Halen Lesley Univerisity (Boston, A.B.D) lisansüstü eğitimi tez aşamasında olan Alalu‘nun lisansüstü konusu psikoloji ve dışavurumcu sanat dalında disiplinler arası çalışmalardır.
 
Profesyonel hayatına 1988’de İnterbank İstanbul’da Management Trainee olarak başladı ve Büyük Yerel Firmalardan sorumlu kredi pazarlama uzmanı olarak çalıştı. 1990’da Vakıf Leasing’de yine kredi pazarlama dalında çalışmalarına devam etti.
 
1995 eşiyle birlikte kurdukları Sms Tekstil Ürünleri San ve Tic A.Ş.’de Mali işlerden sorumlu yönetici olarak görev alan Alalu daha sonra yöneticilik ve danışmanlık bakış açısını geliştirmek üzere, psikoloji dalında yoğunlaştı.
 
Kişilerin hayatı anlamlandırması, kendilerini ve başkalarını yönetebilmeleri için kendilerini tanımaları, etkilerini yönetmeleri gerektiğinden yola çıkarak 2000-2003 yılları arasında Dışa Vurumcu Sanat Terapisi Eğitimini (373 saat) tamamladı. Gestalt bakış açısı ile çalışmış olan Alalu Gestalt İnstitute of Cleveland’ın (değişik ekollerinden: İstragic-İsrael, Yaşamist- Türkiye, Cleveland) teori, grup süreçeri, kişisel sınırlarda kalarak destek ve temasla büyüme eşiğini aşma,  etki ve değişimin temsilcisi olma, koçluk becerilerini arttırma konularında üçyüz saat üzerinde eğitim alarak uzmanlaştı. Ayna Danışmanlık’tan Grup dinamiği ve liderlik, İngiliz psikolog Loise Emanuel’den öğrenme zorluğu, Tony Buzan’dan Beyin haritası, Art of living Foundation’dan nefes teknikleri alarak kişinin kendini daha etkin kılması üzerine odaklandı.
 
2006 yılında The Coaches Training Institute kurumunun Navitas tarafından organize edilen 116 saatlik beş modülden oluşan International Coach Federation (ICF) onaylı "Co-Active Coaching” programını tamamladıktan sonra ‘Certified Professional Coactive Coach’ (CPCC) sertifikasyonunu alan Türkiye’deki 20 koçtan biri oldu ve ICF onaylı ‘Associate Certified Coach’ (ACC) ünvannını aldı.
 
2007 yılında kurduğu Contact Danışmanlık markası altında koçluk, eğitim ve danışmanlışk veren Alalu, Nisan 2008'de Team Coaching International kurumunun eğitimini alarak Team Diagnostic Assessment (Takım Değerlendirme) aracının yetkili kullanıcısı oldu.  Kasım 2008'de işe alımda, çalışan gelişim ihtiyaçlarının belirlemesinde, sağlıklı ve objektif bir performans değerlendirme aracı olan Neo PI-R kişilik envanterini kullanma programını tamamladı. 2009 Şubat ayında Center for Right Relationship’in  takımlar ve ilişkilere koçluk eğitimi olan 14 günlük ‘Organisation Relationships and Systems Coaching’ programını tamamladı.
 
Coaches Training Institute’un Tuncel Gürsoy ile beraber Türkiye liderliğini yapan Alalu İngilizce, Almanca ve orta derece Fransızca konuşmaktadır. 2008 yılından beri Navitas’ta eğitim vermekte ve yöneticilerle takımlara koçluk hizmeti sunmaktadır.
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by